Met respect voor de bodem wordt elke ruimte zo groen mogelijk ingericht. Wij berusten op ons vakkundig personeel en een uitgebreid machinepark.

Wij staan in voor:

  • De aanleg van verhardingen
  • De aanleg van infrastructuur: afsluitingen, vijvers, waterbassins, …
  • Groenaanleg: van de kleinste bodembedekker naar een bloemenweide tot de grootste boomaanplant.

Een doorgedreven secretariaat voor coördinatie garandeert kwaliteit en een nauwgezette opleveringstermijn.
De aanleg kan gebeuren op basis van een eigen bestek/ontwerp of op vraag van een voorschrijver.

Vaak zet een stad of industriezone de open, onverharde ruimte en het groen onder druk. Het invullen van de schaarse ruimte met bomen en bovengrondse infiltratie van hemelwater vragen een juiste kennis van ontwerp tot uitvoering. Niet enkel is de uitvoering hiervan veelal goedkoper dan kunstmatige/ondergrondse oplossingen, ze is ook duurzamer.

Wij staan in voor de aanleg van groeiplaatsruimtes voor bomen, aangepast aan een omliggende parking of rijweg… . We zetten alles op alles om groen op een kwalitatieve en duurzame manier te laten uitgroeien.

Waterdoorlatende verharding en bovengrondse infiltratiezones (wadi’s of swales, bezinkingsbekkens) maken het mogelijk om een ruimte optimaal te benutten en de verzegeling van de bodem te beperken.

Wilt u meer weten over de dimensionering en de aanleg van groeiplaatsinrichting bij bomen of infiltratieoplossingen, contacteer ons dan gerust.