Wij staan u bij met advies en ontwerp voor de inrichting van uw groene ruimtes. Creativiteit in vorm, materiaal en groen zorgen ervoor dat het maximale gehaald kan worden. Duidelijke visualisaties geven een transparant beeld van hoe de groene ruimte of tuin ontwikkeld kan worden.

Wij berusten op een grote plantenkennis, waardoor elk project met een frisse blik ingekleed kan worden. Aaneengesloten plantenkeuzes garanderen weinig onderhoud.

GBP staat in voor:

 • Verslaggeving en attestering in functie van de watertoets d.m.v. groendaken en bovengrondse infiltratievoorzieningen (wadi’s en bezinkbekken)
 • Motivatienota’s bij het gebruik van groendaken bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen
 • Het opmaken van product-onafhankelijke bestekteksten op maat van uw project
 • Herinrichting en/of onderhoudsadvies van bestaande projecten
 • Brandveiligheid bij groendaken
 • Subsidieaanvragen voor groendaken
Een goed groenontwerp loopt parallel met deze van het bouwproject. Zo kunnen vormgeving en bouwtechnische facetten afgestemd worden met het groenontwerp. Na een vrijblijvend gesprek wordt een raming gemaakt van de ontwerp- en/of uitvoeringskost.

Het voorontwerp bespreekt de ziel van de ruimte en maakt een duidelijk (3D-)beeld van hoe deze er uit zal zien. Na de opmaak van een definitief ontwerpplan wordt een uitvoeringsdossier opgemaakt die alle materialen, kwaliteitsvereisten en werkzaamheden omschrijft.

Dit biedt meteen een transparant beeld van de uitvoeringskost, zonder onverwachte kosten. Een onderhoudsplan zorgt ervoor dat het ontwerp en de inrichting ook daadwerkelijk realiteit wordt.

De oprit reeds aanleggen maar oeps, waar halen we de elektriciteit vandaan?
Een terras is gauw gelegd, maar ligt hij wel op de juiste plaats?

 • Een tuin vol buxus, hagen en wolkenmassieven zijn niet altijd de meest onderhoudsvriendelijke… .
 • Een groendak met bloemen,struiken of bomen kan niet op een dak met te weinig draagvermogen.
 • Mooi staat niet altijd gelijk aan duur, mits creatief omgegaan wordt met materialen…
 • Te weinig substraat dan wat vereist is voor sedumplanten.
 • Een groendak uit vetkruiden, mooi in de zon, maar wat in de slagschaduw van gebouwen?
 • Ga na of beregening nodig is, zodat je die reeds kan voorzien vanaf de bouwfase.
 • Vergeet geen toegang te voorzien om je groendak te onderhouden.