Wat is een groengevel

Net zoals er groendaken zijn, bestaan er ook groene gevels. De eerste groene gevels dateren van het Oude Egypte waar men druiven plantte tegen een muur omdat ze zo meer zon kregen en meer vruchten gaven.
Ondertussen hebben groengevels een hele evolutie doorlopen en zijn er systemen ontworpen die zowel op esthetisch als architecturaal vlak vele mogelijkheden bieden.
De Franse botanicus Patrick Blanc is de onmiskenbare pionier van de groene gevel, zijn realisaties zijn stuk voor stuk kunstwerken.
Door zijn werk en studie is het begrip groengevel veel meer geworden dan een muur met klimop.

Grondgebonden

Grondgebonden systemen: zijn groengevels waarvan de planten hun worteling maken in de volle grond naast de gevel. Een zelfhechtende klimplant groeit zonder klimhulp langs de gevel naar boven.
Een afstands- of indirecte begroeiing werkt zich via een klimhulp naar boven.

 • Groengevels op een houten constructie
 • Groengevels op een staaldraadsysteem
 • Groengevels op een staalraster
 • Groengevels met zelfhechtende planten zonder klimhulp

Niet- grondgebonden

Niet- grondgebonden systemen: Zijn groengevels waarvan de planten wortelen in een groeimedium boven de grond. Dit kunnen hangplanten zijn, maar er bestaan ook ingenieuze systemen die op de gevel worden bevestigd, al dan niet met voorgekweekte plantjes. Dergelijke systemen vereisen meestal een automatische druppelbevloeiing.

 • Hangende groengevels: Hierbij worden hangplanten bovenaan de groengevel geplaatst.
 • Met plantenbakken: Bij deze groengevels worden metalen plantenbakken gemonteerd tegen een staalconstructie aan de gevel. Vanuit de plantenbakken vertrekt een klimhulp waarlangs de planten naar boven klimmen.
 • Prefab: Prefab groeiplaten bekleed met een vlies waarin zakjes zitten. Hierin worden de planten voorgekweekt. Alles wordt bevestigd op een metaal constructie aan de gevel.
 • Bakjessysteem: Boven elkaar geplaatste bakjes met een overloopsysteem. In de bakjes zit een groeimedium waarin de planten kunnen groeien.
 • Systeem met groeikern: één groeikern omgeven door een vlies. Hierin worden openingen gemaakt en plantjes ingeplant. Dit systeem word vooral toegepast voor groenafscheiding, vanwege zijn goede akoestische isolatie.

Voordelen / Aandachtspunten

Esthetiek: Groen schenkt rust. Het is bewezen dat uitzicht op groen heel wat voordelen biedt : mensen presteren beter, genezen sneller en voelen zich beter in een groene omgeving. Maar
ook architecturaal is een groengevel een bijzondere meerwaarde voor elk gebouw.

Microklimaat: Het klimaat in de stad verschilt heel wat met dat van de landelijke gebieden. Steden zijn warmer, natter en hebben meer last van stof. De stenen muren verliezen minder snel hun warmte waardoor het in de zomer warmer wordt in de steden. Groendaken maar zeker ook groengevels kunnen hier een groot verschil maken.
Groengevels filteren grote hoeveelheden fijn stof en helpen het lawaai in de stad te dempen.

Biodiversiteit: Groene gevels bieden een verscheidenheid aan planten en dieren, voor vogels is het een perfecte plaats om te nesten. Maar ook bepaalde planten kunnen zich plots spontaan lijken aan te passen aan de extreme omstandigheden en blijken goed te aarden op groengevels.

Vocht: gevelplanten, zeker de altijdgroene soorten, fungeren als een regenmantel. Regen komt niet meer rechtstreeks op de gevel waardoor deze over het algemeen droger is dan een niet begroeide gevel.
Opgelet: Het is wel zo dat muren zonder spouw, waar last is van opstijgend vocht niet zijn aangewezen om een groengevel te plaatsen. De gevel kan immers niet voldoende uitdrogen door een gebrek aan zonlicht.

Wortelontwikkeling: Groengevels met klimplanten worstelen met het cliché dat de wortels van de planten de gevel beschadigen. Dit klopt eigenlijk niet, het is zo dat zelfhechtende klimplanten zich vastzetten op de gevel, met een microscopisch kleine indringing van de gevel. Bij systemen zonder klimplanten met zelfhechters spreekt het voor zich dat aantasting zo goed als niet voorkomt.
Opgelet: Op muren en gevels in slechte staat, met barsten en kieren plaatst men beter geen groengevel. Bepaalde soorten klimplanten zijn namelijk negatief fototroop, wat wil zeggen dat ze donkere plaatsen binnengroeien.

Onderhoud: Afhankelijk van het type groengevel is het onderhoud intensief dan wel eerder beperkt. Men moet vooral zorgen dat bij klimplanten wordt voorkomen dat ze onder de dakpannen groeien en eventuele kieren of barstjes binnendringen. De meer complexe systemen zijn voorzien van een beregeningssysteem en – computer, dergelijke groengevels vragen iets meer opvolging, maar dit kan tegenwoordig allemaal van op afstand.

Grondgebonden

 • Groengevels op een houten constructie
 • Groengevels op een staaldraadsysteem
 • Groengevels op een staalraster
 • Groengevels met zelfhechtende planten zonder klimhulp

Niet- grondgebonden

 • Hangende groengevels: Hierbij worden hangplanten bovenaan de groengevel geplaatst.
 • Met plantenbakken: Bij deze groengevels worden metalen plantenbakken gemonteerd tegen een staalconstructie aan de gevel. Vanuit de plantenbakken vertrekt een klimhulp waarlangs de planten naar boven klimmen.
 • Prefab: Prefab groeiplaten bekleed met een vlies waarin zakjes zitten. Hierin worden de planten voorgekweekt. Alles wordt bevestigd op een metaal constructie aan de gevel.
 • Bakjessysteem: Boven elkaar geplaatste bakjes met een overloopsysteem. In de bakjes zit een groeimedium waarin de planten kunnen groeien.
 • Systeem met groeikern: één groeikern omgeven door een vlies. Hierin worden openingen gemaakt en plantjes ingeplant. Dit systeem word vooral toegepast voor groenafscheiding, vanwege zijn goede akoestische isolatie.