Wat is een groendak?

Een groendak is als het ware een tuin op uw dak. Ze worden beplant met verschillende soorten vegetatie en geven uw dak een grote meerwaarde. Verder bieden groendaken heel wat andere voordelen, dit zowel aan eigenaars, omwonenden en de overheid. Groendaken bestaan al sinds de oudheid (hangende tuinen van Babylon) en zijn dus geen nieuw gegeven. In landen als Duitsland en Zwitserland vormen ze reeds een vaste waarde.
Ook in België hebben ze het nut van groendaken begrepen, omdat een groendak de kans op overstromingen sterk verkleint en de verbetering van het milieu een helpende hand toereikt (luchtzuivering, temperatuurdaling, isolatie) daarom kent de Vlaamse overheid subsidies toe bij de aanleg ervan.

Vaak voorkomende termen: Extensief of Intensief.

Extensieve groendaken: Zijn de eenvoudigste en ook de meest voorkomende vorm. De term extensief omvat eigenlijk het onderhoud van het groendak. Bij een extensief groendak beperkt zich dit tot een jaarlijkse controle van het dak. De beplanting op een extensief groendak bestaat meestal uit sedum (vetplantjes), maar ook kruiden en grassen behoren tot de mogelijkheden. De gewichtsbelasting van een extensief groendak schommelt tussen de 75kg/m² en 150kg/m².

Intensieve groendaken: Ook hier verwijst de term ‘intensief’ naar het onderhoud, de frequentie van onderhoud is afhankelijk van de vegetatie. Bij deze groendaken worden echte tuinen gecreëerd, met om. Bomen, heesters, vaste planten of grasmatten. Nagenoeg alles is mogelijk, zolang de draagstructuur van uw dak sterk genoeg is. Intensieve groendaken hebben een gewichtsbelasting die kan oplopen tot meer dan 400kg/m².

Semi-intensieve groendaken: Zijn een combinatie van bovenstaande groendaken. Dit zijn groendaken met een intensief karakter die toch niet al teveel onderhoud vergen. Bloemen- en lavendelweides zijn hiervan enkele voorbeelden.

De voordelen van een groendak

 • De levensduur van uw dakdichting kan tot 3 x verlengen
 • Betere akoestische isolatie
 • Thermische isolatie in winter en zomer
 • Waterbuffering: verplichting van een regenput kan wegvallen
 • Omgevingstemperatuur daalt (urban heating island effect)
 • Zuivert de lucht van fijne stofdeeltjes
 • Biodiversiteit: een groendak brengt leven op uw dak
 • Esthetische waarde: het uitzicht, kleurverandering tijdens seizoenen
 • Economische voordelen
 • Voor het plaatsen van een groendak ontvangt u subsidies

Langere levensduur:

Uw dakdichting wordt beschermd en krijgt hierdoor een langere levensduur. Groendaken gaan dan ook minstens twee keer zo lang mee dan een traditioneel dak.

Betere akoestischeisolatie:

Afhankelijk van de substraatdikte isoleert een groendak beter of minder goed tegen geluid. Geluidsgolven van machines, verkeer, omgeving of vliegtuigen worden merkbaar geabsorbeerd of weerkaatst. Het substraat dempt de lage geluiden, terwijl de vegetatie de hoge frequenties blokkeert.

Thermische isolatie:

In de winter zorgt een groendak ervoor dat de warmte van uw woning veel minder snel kan ontsnappen via het dak.

’s Zomers isoleert een groendak spectaculair. Bij zomerse omstandigheden stijgt de temperatuur op het dak soms wel tot 80°C. Een groendak bereikt slechts de omgevingstemperatuur en meestal is dit zelfs lager . De vegetatie op het groendak verdampt namelijk water, je kan het vergelijken met een mens. Wij transpireren om af te koelen.

‘s Zomers werkt een groendak als een buffer. Het houdt de warmte buiten. Dit komt ondermeer omdat de temperatuur van de dakdichtingslaag veel lager blijft.

 

Waterbuffering:

Eén van de belangrijkste redenen voor de aanleg van een groendak is de vertragende lozing van het regenwater. Bij een zware regenval , overstromingsgevoelige gebieden en industrieterreinen is dit een groot voordeel. In bepaalde gemeentes kan de aanleg van een groendak invloed hebben op de plaatsing van uw regenput.

 

Omgevingstemperatuur daalt:

Iedereen weet dat het tijdens de zomer merkbaar warmer is in steden, dan op het platteland. Als de temperatuur drastisch daalt op één groendak, dan hebben meerdere groendaken in een stad het gevolg dat de globale temperatuur in een stad daalt met 1°C. Een koelere stad, waar de lucht ook nog eens wordt gezuiverd en zelfs zuurstof wordt gecreeërd door groendaken is een gezondere stad. Niet voor niets kan je tegenwoordig in bijna alle Vlaamse steden subsidies krijgen voor de aanleg van uw groendak.

Zuivert de lucht van fijne stofdeeltjes:

De vegetatie van een groendak zorgt ervoor dat fijne stofdeeltjes worden gefilterd en door fotosynthese wordt extra zuurstof aangemaakt. Fijn stof is ondermeer verantwoordelijk voor astma en allergieën, en veroorzaakt ondermeer het bekende smog effect.

Wist je dat: 1m² grasdak elk jaar 0,2kg fijne stofdeeltjes uit de lucht filtert!

 

Esthetische waarde:

Esthetisch gezien bestaat er geen discussie dat een groendak mooier oogt dan een kaal dak, en dit is lang niet alles…

Het is bewezen dat
… werknemers productiever en creatiever werken in een groene omgeving. Dus niet alleen geeft het bedrijven een positief imago, ook het potentieel aan productiviteit neemt toe.
… zieke mensen die op een groendak uitkijken sneller genezen. Het rustgevende groen werkt positief op de gemoedstoestand van de mens. In vele ziekenhuizen zijn overigens reeds groendaken te vinden.

Economische voordelen:

 • verwarmings-, ventilatie- en ariconditioningsinstallaties kunnen verkleinen
 • uw woning of project wint ongetwijfeld aan uitstraling.
 • een groendak beïnvloedt uw bouwaanvraag positief
 • u vergroot uw leefruimte.
 • Amerikaanse en Britse studies tonen aan dat de waarde van een onroerend goed stijgt tussen de 6% tot 15% door de aanleg van een groendak.

Eénlaags systeem

Bij een éénlaags groendak wordt op de dakdichting substraat geplaatst en wordt daarna beplant of ingezaaid.
Een éénlaags groendak wordt niet meer geplaatst en wordt ook afgeraden door het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf). Door het ontbreken van een drainagelaag kreeg men vaak te maken met verstoppingen en verzuring van het substraat.

Tweelaags systeem (2LS)

Een tweelaags groendak bestaat uit een drainagelaag met daarop het substraat. De drainagelaag zorgt voor een betere water- evacuatie.
Dit systeem wordt vooral toegepast bij projecten waar het esthetische aspect geen primaire rol speelt (niet zichtbare daken).

Voordelen:

 • lichte constructie
 • goedkoper dan 3LS

Nadelen:

 • Minder thermische en akoestische isolatie dan 3LS
 • lagere waterbuffercapaciteit dan een 3LS
 • Een tweelaags systeem komt tijdens droogteperiodes sneller zonder water te staan, hierdoor kan het groendak dor en ros worden.
 • Minder wortelbeluchting

Drielaags systeem (3LS)

Dit is het meest kwalitatieve systeem.
Een drielaags groendak bestaat uit een drainagelaag, een waterophoudende laag en een substraatlaag. De waterophoudende laag zorgt voor een extra waterreserve zodat de planten bij langere droogteperiodes niet direct droog komen te staan.
Hierdoor blijft het groendak langer groen en worden de plantjes merkbaar groter.

Nadelen:

 • zwaarder dan 2LS

Voordelen:

 • Beter akoestische isolatie
 • Betere thermische isolatie
 • Mooier groendak
 • Grote waterbuffercapaciteit
 • kwaliteitsgarantie

Welke daken komen in aanmerking?

Meestal vind men groendaken terug op platte daken, maar ook op hellende daken kan men een groendak plaatsen. De belangrijkste aspecten waar men rekening mee moet houden bij de keuze van een groendak zijn de dakdichtingen de draagstructuur.

De ideale dakdichting bestaat uit EPDM, roofing of PVC en is FLL-gekeurd.
FLL betekend zoveel als: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau, het is een Duitse norm voor alles wat groendaken betreft. Als een dakdichting FLL gekeurd is betekend dat eigenlijk dat ze wortelvast is. Dit is verplicht bij intensieve groendaken.

Extensieve groendaken kunnen wel geplaatst worden op een niet-gekeurde dakdichting, maar dan wordt er eerst een wortelwerende laag op de dakdichting geplaatst, dit onder de vorm van een PE-folie.

De draagstructuur moet sterk genoeg zijn aangezien een groendak het gewicht op uw dak vergroot. Dit kan worden nagegaan door uw architect of door ons adviesbureau die uw dakstructuur berekent.

Materiaalkeuze

Wij garanderen u materialen van Duitse topkwaliteit.

De materiaalkeuze voor het aanleggen van een groendak is projectgebonden. Wij helpen u graag de juiste keuze te maken. Hiervoor kunt u ons vrijblijvend contacteren, eventuele inlichtingen kan u ons ook steeds vragen via het contactformulier.

Subsidies

Meer info op:
www.hetportaal.be
www.premiezoeker.be

Indien u zelf uw groendak wil plaatsen, kan u materialen en tips op onderstaande website terugvinden en bestellen.
www.greenbuildingproducts.be

Garanties / Service

Onze groendaken worden geplaatst volgens de regels van het WTCB (TV229), dit houdt een nauwkeurige opmeting en uitvoering in, waarbij enkel FLL- gekeurde producten worden gebruikt.

Zoals in een gewone tuin moet al wat gezaaid wordt de tijd krijgen om te groeien. Green Building Projects zorgt ervoor dat uw groendak gedurende het eerste jaar correct wordt opgevolgd om de groei-evolutie in de gaten te houden en eventueel bij te sturen.
Deze service is volledig gratis.

Daarnaast garanderen wij, bij 3-laagse-groendaken een dichtgroei van 75% na twee jaar en 90% na drie jaar, met daarbij een 2-jarige waarborg op het functioneren van het dakbegroeiingssyteem.

Bij het aanleggen van een groendak met sedummatten (vegetatie reeds aanwezig) is de dichtgroei van uw groendak reeds 90% bij de oplevering.

Na het eerste jaar gratis onderhoud kunt u als klant kiezen voor een toezichtsovereenkomst. Dit houd in dat het groendak jaarlijks wordt gecontroleerd op bv. wildgroei, verstoppingen en kale plekken. De prijs is afhankelijk van de oppervlakte, en geeft u een blijvende garantie op het mooi en groen blijven van uw groendak.